Ôn thi cao học môn kinh tế chính trị

Ôn thi cao học môn kinh tế chính trị

 •  24/12/2013 22:26
 •  31
 •  0
Tài liệu tham khảo Ôn thi cao học môn kinh tế chính trị này rất có ích cho các bạn đang chuẩn bị ôn thi cao học các ngành.Bao gồm đầy đủ các câu hỏi và trả lời môn kinh tế chính trị nhất. Như tăng trưởng kinh tế-xã hội do giá trị thặng dư xã hội sinh ra
BIẾN ( Tủ sách tinh hoa về các phạm trù triết học Trung Quốc )

BIẾN ( Tủ sách tinh hoa về các phạm trù triết học Trung Quốc )

 •  10/12/2013 23:04
 •  33
 •  0
Con người từ khi xuất hiện trên thế gian thì cuộc sống của nó và vũ trụ đối diện với nó bao gồm cả tự thân nó không gì không nằm trong biến hoá. Vũ trụ biến hóa đa đoan là lịch sử sản sinh và tiền đề lôgic của phạm trù Biến. Biến và bất biến là nói đối với nhau, tồn tại trong vũ trụ chỉ có hai loại...
Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam

 •  10/12/2013 01:44
 •  39
 •  0
Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam do PGS. TS. Nguyễn Cửu Việt biên soạn để phục vụ cho công tác đào tạo cử nhân ngành Luật học và ngành Luật Kinh doanh, là tài liệu tham khảo để giảng dạy các môn học cơ bản và chuyên ngành thuộc chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Lý luận về Lịch sử nhà nước...
Sửa đổi luật thương mại Việt Nam 1997 phù hợp với pháp luật và tập quán thương mại quốc tế

Sửa đổi luật thương mại Việt Nam 1997 phù hợp với pháp luật và tập quán thương mại quốc tế

 •  10/12/2013 01:41
 •  42
 •  0
Chương thứ nhất:Sửa đổi luật thương mại Việt Nam năm 1997:vì sao?. Chương thứ 2: Phân tích, so sánh giữa Luật thương mại Việt Nam năm 1997 với pháp luật và tập quán thương mại quốc tế, xác định các nội dung không phù hợp. Chương thứ ba: Tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng pháp luật thương mại ở một số...
TRIẾT HỌC CỔ ĐIỂN VÀ HIỆN ĐẠI

TRIẾT HỌC CỔ ĐIỂN VÀ HIỆN ĐẠI

 •  27/11/2013 03:48
 •  43
 •  0
Ngày nay triết học, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học tự nhiên đều cho rằng không gian, thời gian là hai biến số độc lập. Để xác định một đại lượng tự nhiên vĩ mô hoặc trạng thái của một hệ vĩ mô, người ta không phải chỉ biết địa điểm, thời điểm mà còn phải biết hàng chục, hàng trăm các...
Mac, Ăngghen và những vấn đề lý luận văn học

Mac, Ăngghen và những vấn đề lý luận văn học

 •  26/11/2013 20:37
 •  36
 •  0
G P RT E Đ R . H IL N E MÁ , N G E CĂ G H N V N ỮN V NĐ V NH C À H G Ấ Ề Ă Ọ N ÀX Ấ B NV NH CN H T U TQ Ố G A H U T Ả Ă Ọ G Ệ H Ậ U C I MA X Ơ A 16 T C V ,98 .MÁC, ĂNGGHEN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VĂN HỌC G. PHRITLENĐER NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT QUỐC GIA MATXCƠVA, 1968 Lê Lưu Oanh Phùng Ngọc Kiếm...

Hệ thống câu hỏi thi học phần những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MÁC - LÊNIN

 •  19/11/2013 04:23
 •  44
 •  0
I. Loại câu hỏi 4 điểm (12 câu) Câu 1 (4 điểm): Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin. ý nghĩa của định nghĩa đối với sự phát triển của chủ nghĩa duy vật và nhận thức khoa học. Câu 2 (4 điểm): Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và y thức. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận...

Luận án tiến sĩ triết học: Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông

 •  19/11/2013 03:50
 •  43
 •  0
Mục đích của luận án Từ sự trình bày, phân tích làm rõ những nội dung tư tưởng triết học cơ bản của Trần Nhân Tông, luận án nhằm chỉ ra những đặc điểm và những giá trị có ý nghĩa lịch sử to lớn trong tư tưởng triết học của ông. Nhiệm vụ của luận án Để đạt được mục đích trên, luận án thực hiện các...
Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

 •  19/11/2013 03:23
 •  33
 •  0
Môn học Văn hoá doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh nhằm giúp cho sinh viên hiểu một cách hệ thống về bản chất và vai trò của đạo đức và văn hoá kinh doanh trong các doanh nghiệp hoạt động trong môi trường kinh doanh năng động. Môn học không chỉ đề cập tới những khái niệm căn bản về văn hoá và đạo...
Văn hóa kinh doanh

Văn hóa kinh doanh

 •  19/11/2013 03:20
 •  36
 •  0
Ngày nay không chỉ các nhà kinh tế mà các nhà văn hóa cũng đều thống nhất cho rằng, văn hoá vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế, kinh doanh. Nếu văn hoá là nền tảng tinh thần đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội, thì văn hoá kinh doanh chính là nền tảng tinh thần, là linh...

Giáo trình logic học đại cương

 •  19/11/2013 03:05
 •  45
 •  0
Tham khảo sách 'giáo trình logic học đại cương - tiến sỹ lê doãn tá- học viện quốc gia thành phố hồ chí minh', khoa học xã hội, tâm lý học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng

 •  19/11/2013 02:50
 •  42
 •  0
Việt Nam là một quốc gia dân tộc tự chủ từ sớm. Nền độc lập, tự chủ của Việt Nam gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước trải qua hàng ngàn năm lịch sử. Vào giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta, đánh sập thành trì chế độ phong kiến mục ruỗng của triều đình nhà Nguyễn, biến...
Bài giảng môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài giảng môn tư tưởng Hồ Chí Minh

 •  08/11/2013 02:39
 •  39
 •  0
ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh a) Khái niệm tư tưởng - Khái niệm tư tưởng + Hiểu theo nghĩa phổ thông,..
Phương cách làm bài thi môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Phương cách làm bài thi môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

 •  08/11/2013 02:35
 •  41
 •  0
Bất kỳ ngành khoa học nào, thực sự là khoa học khi nó trả lời được ba câu hỏi, đó là: môn học nghiên cứu cái gì? (tức là xác định đối tượng của môn học); cần phải nghiên cứu, học tập như thế nào (tức là phương pháp của.
Triết học hiện sinh

Triết học hiện sinh

 •  07/11/2013 22:24
 •  33
 •  0
Triết học hiện sinh đã ghi dấu đậm trong lịch sử triết học. Nói gì thì nói, nó đã là triết học nổi bật nhất của thế kỷ XX. Trước nó, những năm đầu thế kỷ XX cho đến khi nó chào đời, Âu châu đã trải qua những năm sinh..
Triết học Descartes

Triết học Descartes

 •  07/11/2013 22:22
 •  41
 •  0
Đây được xem như một thứ “Descartes toàn thư” và được lịch sử triết học đề cao, nghiên cứu. Sách gồm ba tập được in chung: Phương pháp luận, Những suy niệm siêu hình học, Triết học Descartes. Descartes đã có những đóng góp..
Triết học KANT

Triết học KANT

 •  07/11/2013 22:19
 •  35
 •  0
Có lẽ nhờ cách biên soạn ấy mà “Triết học Kant”, sau hơn 30 năm, vẫn còn giữ nguyên giá trị như một trong số rất hiếm hoi các công trình tiên phong và rất bổ ích về lãnh vực này. 30 năm với biết bao “nước chảy qua cầu”,
Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới

Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới

 •  07/11/2013 22:15
 •  39
 •  0
Lịch sử các học thuyết chính trị thế giới là sự phản ánh sâu sắc nhất về sự phát triển của xã hội loài người. Được nhiều học giả nổi tiếng của Liên Bang Nga (cũ) tham gia biên soạn.
Triết học phật giáo Việt Nam

Triết học phật giáo Việt Nam

 •  07/11/2013 22:03
 •  31
 •  0
Không phải ngẫu nhiên các nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam cho rằng “Bình minh lịch sử dân tộc ta cũng gắn liền lịch sử Phật giáo”. Nói như vậy, thiết nghĩ triết lý sống của người Phật tử Việt Nam có thể bắt nguồn,
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập14
 • Hôm nay4,522
 • Tháng hiện tại51,962
 • Tổng lượt truy cập1,028,536
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây