• Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 1271
  • Tháng hiện tại: 44305
  • Tổng lượt truy cập: 3535146
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo Tiêu chuẩn ACI 318-2002 - PGS.TS. Trần Mạnh Tuân

Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo Tiêu chuẩn ACI 318-2002 - PGS.TS. Trần Mạnh Tuân

Gửi lên: 26/10/2017 15:42 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 272 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Tiêu chuẩn Việt Nam 4116:1985

Tiêu chuẩn Việt Nam 4116:1985

Gửi lên: 26/10/2017 15:34 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 59 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Tiêu chuẩn Việt Nam 4453:1995

Tiêu chuẩn Việt Nam 4453:1995

Gửi lên: 26/10/2017 15:26 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 39 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Giáo trình Kỹ thuật thi công xây dựng và hoàn thiện nội thất kiến trúc công trình

Giáo trình Kỹ thuật thi công xây dựng và hoàn thiện nội thất kiến trúc công trình

Gửi lên: 25/10/2017 09:24 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 433 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Định mức dự toán xây dựng công trình (Phần lắp đặt) - NXB Xây dựng

Định mức dự toán xây dựng công trình (Phần lắp đặt) - NXB Xây dựng

Gửi lên: 20/10/2017 08:24 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 256 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Quy phạm Anh quốc BS 8110 - 1997 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - NXB Xây Dựng

Quy phạm Anh quốc BS 8110 - 1997 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - NXB Xây Dựng

Gửi lên: 20/10/2017 08:21 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 116 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Bài tập vật liệu xây dựng - NXB Giáo dục

Bài tập vật liệu xây dựng - NXB Giáo dục

Gửi lên: 20/10/2017 08:16 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 206 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Giáo trình Vật liệu xây dựng - GD.TSKH. Phùng văn Lự

Giáo trình Vật liệu xây dựng - GD.TSKH. Phùng văn Lự

Gửi lên: 20/10/2017 08:11 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 190 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Cốt thép - Hàn

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Cốt thép - Hàn

Gửi lên: 17/02/2017 14:45 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 244 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Xây dựng cầu đường bộ

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Xây dựng cầu đường bộ

Gửi lên: 17/02/2017 10:18 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 258 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Giáo trình kết cấu xây dựng

Giáo trình kết cấu xây dựng

Gửi lên: 15/02/2017 09:57 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 200 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Giáo trình kinh tế xây dựng

Giáo trình kinh tế xây dựng

Gửi lên: 15/02/2017 09:20 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Bài giảng quản lý dự án xây dựng

Bài giảng quản lý dự án xây dựng

Gửi lên: 15/02/2017 09:05 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 338 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Ebook Kỹ thuật về khai thác nước ngầm - ĐH Thủy lợi

Ebook Kỹ thuật về khai thác nước ngầm - ĐH Thủy lợi

Gửi lên: 10/02/2017 09:18 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 165 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Giáo trình khai thác, kiểm định, sửa chữa, tăng cường cầu - GS.TS Nguyễn Viết Trung

Giáo trình khai thác, kiểm định, sửa chữa, tăng cường cầu - GS.TS Nguyễn Viết Trung

Gửi lên: 10/02/2017 09:02 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 72 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Tính nội lực cốt thép bằng Sap 2000  (Tập 1: Kết cấu bê tông cốt thép): Phần 2

Tính nội lực cốt thép bằng Sap 2000 (Tập 1: Kết cấu bê tông cốt thép): Phần 2

Gửi lên: 14/06/2016 10:27 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 170 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Tính nội lực cốt thép bằng Sap 2000  (Tập 1: Kết cấu bê tông cốt thép): Phần 1

Tính nội lực cốt thép bằng Sap 2000 (Tập 1: Kết cấu bê tông cốt thép): Phần 1

Gửi lên: 14/06/2016 10:25 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 135 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Ebook Thiết bị công nghệ vật liệu xây dựng: Phần 2 - Nguyễn Văn Phiêu

Ebook Thiết bị công nghệ vật liệu xây dựng: Phần 2 - Nguyễn Văn Phiêu

Gửi lên: 08/06/2016 08:36 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 145 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Ebook Thiết bị công nghệ vật liệu xây dựng: Phần 1 - Nguyễn Văn Phiêu

Ebook Thiết bị công nghệ vật liệu xây dựng: Phần 1 - Nguyễn Văn Phiêu

Gửi lên: 08/06/2016 08:35 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 267 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng