• Đang truy cập: 29
  • Hôm nay: 284
  • Tháng hiện tại: 11745
  • Tổng lượt truy cập: 2462094
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Cốt thép - Hàn

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Cốt thép - Hàn

Gửi lên: 17/02/2017 14:45 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 244 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Xây dựng cầu đường bộ

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Xây dựng cầu đường bộ

Gửi lên: 17/02/2017 10:18 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 258 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Giáo trình kết cấu xây dựng

Giáo trình kết cấu xây dựng

Gửi lên: 15/02/2017 09:57 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 200 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Giáo trình kinh tế xây dựng

Giáo trình kinh tế xây dựng

Gửi lên: 15/02/2017 09:20 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Bài giảng quản lý dự án xây dựng

Bài giảng quản lý dự án xây dựng

Gửi lên: 15/02/2017 09:05 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 338 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Ebook Kỹ thuật về khai thác nước ngầm - ĐH Thủy lợi

Ebook Kỹ thuật về khai thác nước ngầm - ĐH Thủy lợi

Gửi lên: 10/02/2017 09:18 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 165 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Giáo trình khai thác, kiểm định, sửa chữa, tăng cường cầu - GS.TS Nguyễn Viết Trung

Giáo trình khai thác, kiểm định, sửa chữa, tăng cường cầu - GS.TS Nguyễn Viết Trung

Gửi lên: 10/02/2017 09:02 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 72 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Tính nội lực cốt thép bằng Sap 2000  (Tập 1: Kết cấu bê tông cốt thép): Phần 2

Tính nội lực cốt thép bằng Sap 2000 (Tập 1: Kết cấu bê tông cốt thép): Phần 2

Gửi lên: 14/06/2016 10:27 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 170 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Tính nội lực cốt thép bằng Sap 2000  (Tập 1: Kết cấu bê tông cốt thép): Phần 1

Tính nội lực cốt thép bằng Sap 2000 (Tập 1: Kết cấu bê tông cốt thép): Phần 1

Gửi lên: 14/06/2016 10:25 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 135 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Ebook Thiết bị công nghệ vật liệu xây dựng: Phần 2 - Nguyễn Văn Phiêu

Ebook Thiết bị công nghệ vật liệu xây dựng: Phần 2 - Nguyễn Văn Phiêu

Gửi lên: 08/06/2016 08:36 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 145 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Ebook Thiết bị công nghệ vật liệu xây dựng: Phần 1 - Nguyễn Văn Phiêu

Ebook Thiết bị công nghệ vật liệu xây dựng: Phần 1 - Nguyễn Văn Phiêu

Gửi lên: 08/06/2016 08:35 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 267 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Giáo trình Vật liệu xây dựng- Trường ĐH thủy lợi

Giáo trình Vật liệu xây dựng- Trường ĐH thủy lợi

Gửi lên: 08/06/2016 08:27 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 201 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Ứng dụng ETABS trong tính toán công trình

Ứng dụng ETABS trong tính toán công trình

Gửi lên: 06/06/2016 09:34 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 176 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Hướng dẫn thiết kế kết cấu thép theo TCXDVN 338:2005 - NXB. Xây Dựng

Hướng dẫn thiết kế kết cấu thép theo TCXDVN 338:2005 - NXB. Xây Dựng

Gửi lên: 28/04/2016 09:28 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 219 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Ebook Tính toán kết cấu thép - Nguyễn Văn Yên (chủ biên)

Ebook Tính toán kết cấu thép - Nguyễn Văn Yên (chủ biên)

Gửi lên: 28/04/2016 09:22 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 164 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép - TS. Nguyễn Duy Tiến, TS. Ngô Đăng Quang

Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép - TS. Nguyễn Duy Tiến, TS. Ngô Đăng Quang

Gửi lên: 20/04/2016 15:00 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 429 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Ebook Hướng dẫn thiết kế kết cấu thép theo TCXDVN 338:2005 - NXB. Xây Dựng

Ebook Hướng dẫn thiết kế kết cấu thép theo TCXDVN 338:2005 - NXB. Xây Dựng

Gửi lên: 20/04/2016 11:07 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 219 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Giáo trình kết cấu thép cấu kiện cơ bản/Phạm Văn Hội

Giáo trình kết cấu thép cấu kiện cơ bản/Phạm Văn Hội

Gửi lên: 20/04/2016 11:05 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 328 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng