• Đang truy cập: 32
  • Hôm nay: 297
  • Tháng hiện tại: 11758
  • Tổng lượt truy cập: 2462107
Kỹ Thuật Lập Trình

Kỹ Thuật Lập Trình

Gửi lên: 03/03/2017 08:55 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 152 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính

Gửi lên: 17/02/2017 14:53 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 128 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Công nghệ thông tin

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Công nghệ thông tin

Gửi lên: 17/02/2017 14:34 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Tin học dành cho người tự học: Tự học Microsoft Excel 2010

Tin học dành cho người tự học: Tự học Microsoft Excel 2010

Gửi lên: 13/06/2016 15:17 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 155 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Luận văn xây dựng giải pháp an ninh mạng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa trên phần mềm mã nguồn mở

Luận văn xây dựng giải pháp an ninh mạng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa trên phần mềm mã nguồn mở

Gửi lên: 13/06/2016 14:32 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 51 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Một số vấn đề an ninh trong mạng máy tính không dây

Một số vấn đề an ninh trong mạng máy tính không dây

Gửi lên: 13/06/2016 14:25 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 100 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Bài giảng Mô hình, nguyên lý, kỹ thuật đảm bảo an ninh mạng

Bài giảng Mô hình, nguyên lý, kỹ thuật đảm bảo an ninh mạng

Gửi lên: 13/06/2016 14:20 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 61 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Sổ tay lập trình CNC

Sổ tay lập trình CNC

Gửi lên: 10/06/2016 14:50 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 456 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý

Bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý

Gửi lên: 10/06/2016 10:33 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 273 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Ebook Tội phạm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin

Ebook Tội phạm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin

Gửi lên: 10/06/2016 10:03 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 247 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Thương mại điện tử - Công nghệ thông tin

Thương mại điện tử - Công nghệ thông tin

Gửi lên: 10/06/2016 09:58 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 184 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Sổ tay công nghệ thông tin và truyền thông cho doanh nghiệp

Sổ tay công nghệ thông tin và truyền thông cho doanh nghiệp

Gửi lên: 10/06/2016 09:46 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 148 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin

Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin

Gửi lên: 10/06/2016 09:40 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 137 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
68 tuyệt chiêu luyện Autocad

68 tuyệt chiêu luyện Autocad

Gửi lên: 08/06/2016 14:30 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 240 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Giáo trình Xử lý ảnh: Phần 2

Giáo trình Xử lý ảnh: Phần 2

Gửi lên: 17/05/2016 09:18 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Giáo trình Xử lý ảnh: Phần 1

Giáo trình Xử lý ảnh: Phần 1

Gửi lên: 13/05/2016 14:19 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 61 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Hệ thống dự báo thời tiết dựa vào mạng Neuron và thuật toán di chuyển

Hệ thống dự báo thời tiết dựa vào mạng Neuron và thuật toán di chuyển

Gửi lên: 10/03/2016 15:20 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Giáo trình Excel 2010

Giáo trình Excel 2010

Gửi lên: 04/11/2014 09:22 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 240 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Giáo trình Outlook 2010

Giáo trình Outlook 2010

Gửi lên: 04/11/2014 09:17 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 154 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin