• Đang truy cập: 6
  • Khách viếng thăm: 3
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 1349
  • Tháng hiện tại: 34713
  • Tổng lượt truy cập: 3525554
Giáo trình photoshop 8.0

Giáo trình photoshop 8.0

Gửi lên: 25/10/2017 09:18 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 112 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Power Point 2010

Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Power Point 2010

Gửi lên: 25/10/2017 09:09 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 336 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin

Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Word 2010 toàn tập bằng hình ảnh

Gửi lên: 25/10/2017 09:06 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 156 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Giáo trình hệ tính CCNA 2

Giáo trình hệ tính CCNA 2

Gửi lên: 24/10/2017 14:29 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 697 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Giáo trình Tin học dành cho người tự học: Tự học Microsoft PowerPoint 2010

Giáo trình Tin học dành cho người tự học: Tự học Microsoft PowerPoint 2010

Gửi lên: 23/10/2017 14:21 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 337 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Giáo trình Microsoft Access 2010

Giáo trình Microsoft Access 2010

Gửi lên: 23/10/2017 14:16 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 163 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ

Gửi lên: 17/10/2017 09:06 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 101 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Gửi lên: 17/10/2017 09:00 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 189 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin

222 Câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng

Gửi lên: 17/10/2017 08:52 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 29 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Kỹ Thuật Lập Trình

Kỹ Thuật Lập Trình

Gửi lên: 03/03/2017 08:55 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 152 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính

Gửi lên: 17/02/2017 14:53 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 128 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Công nghệ thông tin

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Công nghệ thông tin

Gửi lên: 17/02/2017 14:34 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Tin học dành cho người tự học: Tự học Microsoft Excel 2010

Tin học dành cho người tự học: Tự học Microsoft Excel 2010

Gửi lên: 13/06/2016 15:17 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 155 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Luận văn xây dựng giải pháp an ninh mạng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa trên phần mềm mã nguồn mở

Luận văn xây dựng giải pháp an ninh mạng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa trên phần mềm mã nguồn mở

Gửi lên: 13/06/2016 14:32 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 51 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Một số vấn đề an ninh trong mạng máy tính không dây

Một số vấn đề an ninh trong mạng máy tính không dây

Gửi lên: 13/06/2016 14:25 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 100 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Bài giảng Mô hình, nguyên lý, kỹ thuật đảm bảo an ninh mạng

Bài giảng Mô hình, nguyên lý, kỹ thuật đảm bảo an ninh mạng

Gửi lên: 13/06/2016 14:20 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 61 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Sổ tay lập trình CNC

Sổ tay lập trình CNC

Gửi lên: 10/06/2016 14:50 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 456 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý

Bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý

Gửi lên: 10/06/2016 10:33 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 273 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin
Ebook Tội phạm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin

Ebook Tội phạm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin

Gửi lên: 10/06/2016 10:03 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 247 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ thông tin