• Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 1521
  • Tháng hiện tại: 34885
  • Tổng lượt truy cập: 3525726
Giáo tình kỹ thuật Hóa học hữu cơ

Giáo tình kỹ thuật Hóa học hữu cơ

Gửi lên: 06/09/2014 17:13 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 222 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Hóa
Bài tập hóa học kỹ thuật Tập 1

Bài tập hóa học kỹ thuật Tập 1

Gửi lên: 06/09/2014 17:02 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 261 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Hóa
Hóa kỹ thuật

Hóa kỹ thuật

Gửi lên: 06/09/2014 16:48 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 496 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Hóa
Hóa keo - TS. Nguyễn Thị Thu

Hóa keo - TS. Nguyễn Thị Thu

Gửi lên: 27/05/2014 10:15 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 185 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Hóa
Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ tập 1 - PGS.TS Thái Doãn Tĩnh

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ tập 1 - PGS.TS Thái Doãn Tĩnh

Gửi lên: 26/03/2014 08:56 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 345 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Hóa
Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ tập 2- PGS.TS Thái Doãn Tĩnh

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ tập 2- PGS.TS Thái Doãn Tĩnh

Gửi lên: 26/03/2014 08:52 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 409 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Hóa
Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ tập 3 - PGS.TS Thái Doãn Tĩnh

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ tập 3 - PGS.TS Thái Doãn Tĩnh

Gửi lên: 26/03/2014 08:48 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 396 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Hóa
Liên kết hóa học cấu tạo phân tử

Liên kết hóa học cấu tạo phân tử

Gửi lên: 26/03/2014 08:43 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 103 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/ppt.gif | Chuyên mục: Hóa
Bài giảng Hóa 1

Bài giảng Hóa 1

Gửi lên: 20/03/2014 09:56 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 661 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Hóa
Giáo trình hóa đại cương

Giáo trình hóa đại cương

Gửi lên: 20/03/2014 09:51 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 275 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Hóa
Ebook Mô phỏng công nghệ hoá học

Ebook Mô phỏng công nghệ hoá học

Gửi lên: 20/03/2014 09:42 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 244 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Hóa
Hoá học và các hợp chất dị vòng

Hoá học và các hợp chất dị vòng

Gửi lên: 23/12/2013 10:10 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 230 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Hóa

Hóa học phân tích

Gửi lên: 02/12/2013 10:42 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 441 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Hóa

HOÁ HỌC BIỂN_các phương pháp phân tích nước biển

Gửi lên: 02/12/2013 10:39 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 131 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Hóa
Hóa học vô cơ tập 1

Hóa học vô cơ tập 1

Gửi lên: 29/11/2013 11:02 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 278 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Hóa
Hóa học vô cơ tập 2

Hóa học vô cơ tập 2

Gửi lên: 29/11/2013 10:58 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 294 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Hóa
Hóa học vô cơ tập 3

Hóa học vô cơ tập 3

Gửi lên: 29/11/2013 10:55 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 329 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Hóa
Hóa học phân tích Phần 3 - Nguyễn Tinh Dung

Hóa học phân tích Phần 3 - Nguyễn Tinh Dung

Gửi lên: 29/11/2013 10:50 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 305 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Hóa
Giáo trình thực hành hóa học hữa cơ

Giáo trình thực hành hóa học hữa cơ

Gửi lên: 29/11/2013 10:46 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 147 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Hóa
Cơ sở lý thuyết các phản ứng hóa học

Cơ sở lý thuyết các phản ứng hóa học

Gửi lên: 29/11/2013 10:44 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 512 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Hóa