• Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 1273
  • Tháng hiện tại: 44307
  • Tổng lượt truy cập: 3535148
Hướng dẫn thực hành trắc địa đại cương - PGS.TS Phạm Văn Chuyên

Hướng dẫn thực hành trắc địa đại cương - PGS.TS Phạm Văn Chuyên

Gửi lên: 30/10/2014 15:16 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 157 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Khoa Trắc địa - Địa chất
Ebook Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu - NXB Giáo dục

Ebook Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu - NXB Giáo dục

Gửi lên: 30/10/2014 15:10 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 222 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Khoa Trắc địa - Địa chất
Giáo trình bản đồ học đại cương

Giáo trình bản đồ học đại cương

Gửi lên: 16/04/2014 08:48 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 146 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Khoa Trắc địa - Địa chất
Sách tra cứu các phân vị địa chất Việt Nam

Sách tra cứu các phân vị địa chất Việt Nam

Gửi lên: 02/04/2014 09:12 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 671 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Khoa Trắc địa - Địa chất
Địa chất đới bờ

Địa chất đới bờ

Gửi lên: 02/04/2014 09:05 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 410 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Khoa Trắc địa - Địa chất
Chương trình đào tạo nghề khoan thăm dò địa chất

Chương trình đào tạo nghề khoan thăm dò địa chất

Gửi lên: 02/04/2014 09:00 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 205 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Khoa Trắc địa - Địa chất
Giáo trình Địa chất đại cương - TS Vũ Như Hùng

Giáo trình Địa chất đại cương - TS Vũ Như Hùng

Gửi lên: 02/04/2014 08:50 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 253 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Khoa Trắc địa - Địa chất

Bài giảng địa chất đại cương - Tiến sĩ Nguyễn Văn Canh

Gửi lên: 02/04/2014 08:45 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 162 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Khoa Trắc địa - Địa chất
Đề tài " QUY TRÌNH THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH "

Đề tài " QUY TRÌNH THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH "

Gửi lên: 19/03/2014 08:35 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 69 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Khoa Trắc địa - Địa chất
Giáo trình Trắc địa đại cương - Nguyễn Tấn Lộc

Giáo trình Trắc địa đại cương - Nguyễn Tấn Lộc

Gửi lên: 19/03/2014 08:29 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 209 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Khoa Trắc địa - Địa chất
Giáo trình Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu - GS. Hoàng Ngọc Hà

Giáo trình Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu - GS. Hoàng Ngọc Hà

Gửi lên: 19/03/2014 08:26 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 222 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Khoa Trắc địa - Địa chất
Trắc Địa Đại Cương - Trần Văn Quảng

Trắc Địa Đại Cương - Trần Văn Quảng

Gửi lên: 19/03/2014 08:23 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 216 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Khoa Trắc địa - Địa chất

Đặc tính pha của khí lỏng

Gửi lên: 06/12/2013 10:02 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 101 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Khoa Trắc địa - Địa chất
Thủy lực khoan

Thủy lực khoan

Gửi lên: 06/12/2013 09:15 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 114 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Khoa Trắc địa - Địa chất
Sản xuất diesel

Sản xuất diesel

Gửi lên: 06/12/2013 09:02 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 90 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Khoa Trắc địa - Địa chất
Công nghệ chế biến dầu mỏ

Công nghệ chế biến dầu mỏ

Gửi lên: 06/12/2013 08:59 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 267 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Khoa Trắc địa - Địa chất
Công nghệ chế biến khí tự nhiên và khí đồng hành

Công nghệ chế biến khí tự nhiên và khí đồng hành

Gửi lên: 06/12/2013 08:45 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 292 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Khoa Trắc địa - Địa chất

Tóm tắt bài giảng cơ học đất

Gửi lên: 18/11/2013 16:20 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 212 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/ppt.gif | Chuyên mục: Khoa Trắc địa - Địa chất

Cơ học đất

Gửi lên: 18/11/2013 16:17 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 309 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Khoa Trắc địa - Địa chất