• Đang truy cập: 7
  • Khách viếng thăm: 6
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1321
  • Tháng hiện tại: 44355
  • Tổng lượt truy cập: 3535196
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Gửi lên: 17/02/2017 15:32 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 188 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật mỏ hầm lò
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Sửa chữa thiết bị mỏ hầm lò

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Sửa chữa thiết bị mỏ hầm lò

Gửi lên: 17/02/2017 14:23 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 176 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật mỏ hầm lò
Bài tập lớn: Thông gió mỏ hầm lò

Bài tập lớn: Thông gió mỏ hầm lò

Gửi lên: 14/02/2017 15:39 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 48 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật mỏ hầm lò
Bài giảng điện tử công nghệ mỏ - Ts.Lê Phước Hảo

Bài giảng điện tử công nghệ mỏ - Ts.Lê Phước Hảo

Gửi lên: 14/02/2017 15:19 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 442 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật mỏ hầm lò
Địa vật lí giếng khoan

Địa vật lí giếng khoan

Gửi lên: 14/02/2017 14:51 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 255 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật mỏ hầm lò
Bài giảng về giám sát thi công và nghiệm thu khai thác mỏ

Bài giảng về giám sát thi công và nghiệm thu khai thác mỏ

Gửi lên: 14/02/2017 14:41 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 52 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật mỏ hầm lò
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ

Gửi lên: 10/02/2017 16:04 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 112 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật mỏ hầm lò
Đề tài ứng dụng phần mềm Topo_HsMo trong công tác thành lập bản đồ và tính khối lượng khai thác mỏ

Đề tài ứng dụng phần mềm Topo_HsMo trong công tác thành lập bản đồ và tính khối lượng khai thác mỏ

Gửi lên: 10/02/2017 15:55 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 91 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật mỏ hầm lò
Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ SCADA phục vụ an toàn lao động trong ngành khai thác hầm lò”

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ SCADA phục vụ an toàn lao động trong ngành khai thác hầm lò”

Gửi lên: 10/02/2017 15:28 Đã xem 1| Đã tải về 0| Số trang: 183 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật mỏ hầm lò
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò

Gửi lên: 10/02/2017 15:10 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 183 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật mỏ hầm lò
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Gửi lên: 10/02/2017 15:00 Đã xem 1| Đã tải về 0| Số trang: 112 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật mỏ hầm lò
Giáo trình Công nghệ khai thác than hầm lò: Phần 2

Giáo trình Công nghệ khai thác than hầm lò: Phần 2

Gửi lên: 08/06/2016 08:18 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 73 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật mỏ hầm lò
Giáo trình Công nghệ khai thác than hầm lò: Phần 1

Giáo trình Công nghệ khai thác than hầm lò: Phần 1

Gửi lên: 08/06/2016 08:17 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 104 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật mỏ hầm lò
Ebook Tính toán thiết kế công trình ngầm: Phần 2 - Trần Thanh Giám, Tạ Tiến Đạt

Ebook Tính toán thiết kế công trình ngầm: Phần 2 - Trần Thanh Giám, Tạ Tiến Đạt

Gửi lên: 06/06/2016 09:20 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 264 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật mỏ hầm lò
Ebook Tính toán thiết kế công trình ngầm: Phần 1 - Trần Thanh Giám, Tạ Tiến Đạt

Ebook Tính toán thiết kế công trình ngầm: Phần 1 - Trần Thanh Giám, Tạ Tiến Đạt

Gửi lên: 06/06/2016 09:17 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 106 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật mỏ hầm lò
Cơ học đá - Ứng dụng trong công trình ngầm và khai thác mỏ: Phần 2

Cơ học đá - Ứng dụng trong công trình ngầm và khai thác mỏ: Phần 2

Gửi lên: 06/06/2016 09:14 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 168 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật mỏ hầm lò
Cơ học đá - Ứng dụng trong công trình ngầm và khai thác mỏ: Phần 1

Cơ học đá - Ứng dụng trong công trình ngầm và khai thác mỏ: Phần 1

Gửi lên: 06/06/2016 09:13 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 295 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật mỏ hầm lò
Giáo trình Cơ sở khai thác Mỏ hầm lò: Phần 2

Giáo trình Cơ sở khai thác Mỏ hầm lò: Phần 2

Gửi lên: 06/06/2016 09:09 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 50 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật mỏ hầm lò
Giáo trình Cơ sở khai thác Mỏ hầm lò: Phần 1

Giáo trình Cơ sở khai thác Mỏ hầm lò: Phần 1

Gửi lên: 06/06/2016 09:04 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 61 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật mỏ hầm lò
Bài giảng An toàn mỏ hầm lò - Phạm Ngọc Lợi

Bài giảng An toàn mỏ hầm lò - Phạm Ngọc Lợi

Gửi lên: 28/04/2016 08:12 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 79 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/bullet_star.png | Chuyên mục: Kỹ thuật mỏ hầm lò