• Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 1379
  • Tháng hiện tại: 34743
  • Tổng lượt truy cập: 3525584
Tiêu chuẩn Quy hoạch - Khảo sát - Trắc địa xây dựng Phần 2 - NXB Giao thông vận tải

Tiêu chuẩn Quy hoạch - Khảo sát - Trắc địa xây dựng Phần 2 - NXB Giao thông vận tải

Gửi lên: 27/10/2016 09:00 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 423 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ
Tiêu chuẩn Quy hoạch - Khảo sát - Trắc địa xây dựng Phần 1 - NXB Giao thông vận tải

Tiêu chuẩn Quy hoạch - Khảo sát - Trắc địa xây dựng Phần 1 - NXB Giao thông vận tải

Gửi lên: 27/10/2016 08:58 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 943 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ
Ebook GIS căn bản - Trần Trọng Đức

Ebook GIS căn bản - Trần Trọng Đức

Gửi lên: 28/07/2016 10:25 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 200 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ
Viễn thám và địa tin học- Trung tâm viễn thám Quốc Gia

Viễn thám và địa tin học- Trung tâm viễn thám Quốc Gia

Gửi lên: 28/07/2016 10:08 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 68 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ
Ebook Trắc địa xây dựng thực hành: Phần 1 - TS. Vũ Thặng

Ebook Trắc địa xây dựng thực hành: Phần 1 - TS. Vũ Thặng

Gửi lên: 01/04/2016 15:13 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 184 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ
Giáo trình Trắc địa biển: Phần 2 - TS. Trần Việt Tuấn, ThS. Phạm Doãn Mậu

Giáo trình Trắc địa biển: Phần 2 - TS. Trần Việt Tuấn, ThS. Phạm Doãn Mậu

Gửi lên: 01/04/2016 15:08 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 101 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ
Giáo trình Trắc địa biển: Phần 1 - TS. Trần Việt Tuấn, ThS. Phạm Doãn Mậu

Giáo trình Trắc địa biển: Phần 1 - TS. Trần Việt Tuấn, ThS. Phạm Doãn Mậu

Gửi lên: 01/04/2016 15:06 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 88 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ
Ebook Trắc địa xây dựng thực hành: Phần 2 - TS. Vũ Thặng

Ebook Trắc địa xây dựng thực hành: Phần 2 - TS. Vũ Thặng

Gửi lên: 01/04/2016 15:04 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 126 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ
Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000,1/5000

Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000,1/5000

Gửi lên: 08/08/2014 10:02 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 91 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ
Ebook Trắc địa đại cương - NXB Xây dựng

Ebook Trắc địa đại cương - NXB Xây dựng

Gửi lên: 08/08/2014 09:58 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 219 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ
Giáo trình trắc địa ảnh viễn thám

Giáo trình trắc địa ảnh viễn thám

Gửi lên: 08/08/2014 09:53 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 107 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ
Cơ sở Viễn thám

Cơ sở Viễn thám

Gửi lên: 08/08/2014 09:38 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 159 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ
Viễn thám ứng dụng

Viễn thám ứng dụng

Gửi lên: 06/08/2014 15:13 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 122 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ
Bài giảng viễn thám

Bài giảng viễn thám

Gửi lên: 29/05/2014 09:58 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 246 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ
Xây dựng lưới khống chế trắc địa - TS. Đinh Xuân Vinh

Xây dựng lưới khống chế trắc địa - TS. Đinh Xuân Vinh

Gửi lên: 29/05/2014 09:49 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 117 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ
Hướng dẫn sử dụng MicroStation và Famis

Hướng dẫn sử dụng MicroStation và Famis

Gửi lên: 23/05/2014 09:33 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 100 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ
Giáo trình bản đồ học đại cương

Giáo trình bản đồ học đại cương

Gửi lên: 16/04/2014 08:48 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 146 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ