• Đang truy cập: 14
  • Khách viếng thăm: 6
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 1515
  • Tháng hiện tại: 34879
  • Tổng lượt truy cập: 3525720
Giáo trình nghiệp vụ

Giáo trình nghiệp vụ

Gửi lên: 02/06/2016 09:23 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 217 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Quản trị kinh doanh

Ebook Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh - David H. Bangs. Jr

Gửi lên: 11/11/2014 14:13 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 50 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/bullet_star.png | Chuyên mục: Quản trị kinh doanh
Lý thuyết và bài tập Quản trị sản xuất - Ths. Nguyễn Văn Duyệt

Lý thuyết và bài tập Quản trị sản xuất - Ths. Nguyễn Văn Duyệt

Gửi lên: 10/11/2014 13:58 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 248 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Quản trị kinh doanh
Giáo trình Kế hoạch Kinh doanh - Ths Bùi Đức Tuấn

Giáo trình Kế hoạch Kinh doanh - Ths Bùi Đức Tuấn

Gửi lên: 28/10/2014 10:03 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 314 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Quản trị kinh doanh
Chuyên đề về Kinh doanh bất động sản

Chuyên đề về Kinh doanh bất động sản

Gửi lên: 28/10/2014 09:59 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 154 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Quản trị kinh doanh
Giáo trình Luật kinh doanh - CN. Trần Đoàn Hạnh

Giáo trình Luật kinh doanh - CN. Trần Đoàn Hạnh

Gửi lên: 28/10/2014 09:55 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 125 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Quản trị kinh doanh
Làn sóng thứ ba : kỷ nguyên mới trong ngành kinh doanh theo mạng

Làn sóng thứ ba : kỷ nguyên mới trong ngành kinh doanh theo mạng

Gửi lên: 05/12/2013 15:05 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 180 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh quốc tế

Gửi lên: 28/11/2013 09:15 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 598 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Quản trị kinh doanh

Cẩm Nang Kinh Doanh - Quyền Lực, Tầm Ảnh Hưởng Và Sức Thuyết Phục

Gửi lên: 21/11/2013 15:50 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 192 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Quản trị kinh doanh

Cẩm nang kinh doanh Harvard: Các kỹ năng quản lý hiệu quả

Gửi lên: 21/11/2013 15:43 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 354 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Quản trị kinh doanh

Cẩm nang kinh doanh Harvard - Quản lý dự án lớn & nhỏ

Gửi lên: 21/11/2013 15:35 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 194 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Quản trị kinh doanh

Cẩm nang kinh doanh Harvard - Huấn luyện và truyền kinh nghiệm

Gửi lên: 21/11/2013 15:08 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 170 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Quản trị kinh doanh

Cẩm nang kinh doanh Harvard - Quản Lý Sự Thay Đổi Và Chuyển Tiếp

Gửi lên: 21/11/2013 14:57 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 153 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Quản trị kinh doanh

Tài liệu Cẩm nang người tư vấn kinh doanh và đầu tư chứng khoán ở Việt Nam

Gửi lên: 21/11/2013 14:53 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 338 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Quản trị kinh doanh
Tâm lý quản trị doanh nghiệp

Tâm lý quản trị doanh nghiệp

Gửi lên: 12/11/2013 15:58 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 100 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Quản trị kinh doanh
Quản trị tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Gửi lên: 12/11/2013 15:56 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 182 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/ppt.gif | Chuyên mục: Quản trị kinh doanh
Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp

Gửi lên: 12/11/2013 15:51 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 313 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Quản trị kinh doanh
Giáo Trình Quản Trị Doanh Nghiệp

Giáo Trình Quản Trị Doanh Nghiệp

Gửi lên: 12/11/2013 15:46 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 178 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Quản trị kinh doanh

Bài giảng quản trị kinh doanh

Gửi lên: 12/11/2013 10:44 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 161 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Quản trị kinh doanh

Giáo trình Tâm lý học quản trị kinh doanh

Gửi lên: 12/11/2013 10:38 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 99 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Quản trị kinh doanh