• Đang truy cập: 33
  • Khách viếng thăm: 32
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 369
  • Tháng hiện tại: 20680
  • Tổng lượt truy cập: 2254623
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học  2016-2017

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017

Gửi lên: Hôm qua, 09:16 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Tập san
Áp lực mỏ và các yếu tố ảnh hưởng tới áp lực mỏ ở khu khai thác khi xuống sâu

Áp lực mỏ và các yếu tố ảnh hưởng tới áp lực mỏ ở khu khai thác khi xuống sâu

Gửi lên: 19/04/2016 10:12 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Tập san
Công nghệ silverlight và ứng dụng tra cứu thông tin nhân sự trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Công nghệ silverlight và ứng dụng tra cứu thông tin nhân sự trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Gửi lên: 14/04/2016 10:27 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Tập san
Đôi điều suy nghĩ về việc giảng dạy môn học văn hóa Việt Nam tại trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Đôi điều suy nghĩ về việc giảng dạy môn học văn hóa Việt Nam tại trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Gửi lên: 13/04/2016 15:02 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Tập san
Mô phỏng các đường lò xây dựng cơ bản và chuẩn bị bằng phần mềm sketchup 3D phục vụ cho công tác giảng dạy

Mô phỏng các đường lò xây dựng cơ bản và chuẩn bị bằng phần mềm sketchup 3D phục vụ cho công tác giảng dạy

Gửi lên: 13/04/2016 14:43 Đã xem 1| Đã tải về 0| Số trang: | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Tập san
Giải pháp giúp các doanh nghiệp giảm lãng phí nguyên vật liệu - phát triển bền vững với MFCA

Giải pháp giúp các doanh nghiệp giảm lãng phí nguyên vật liệu - phát triển bền vững với MFCA

Gửi lên: 13/04/2016 14:32 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Tập san
Kết quả nghiên cứu công nghệ tuyển rửa kết hợp nung từ hóa- tuyển từ quặng sắt làng Vinh - làng Cọ, Lào Cai

Kết quả nghiên cứu công nghệ tuyển rửa kết hợp nung từ hóa- tuyển từ quặng sắt làng Vinh - làng Cọ, Lào Cai

Gửi lên: 07/04/2016 08:02 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Tập san
"Mind mapping - bản đồ tư duy" và ứng dụng trong quá trình dạy từ vựng bộ môn tiếng anh

"Mind mapping - bản đồ tư duy" và ứng dụng trong quá trình dạy từ vựng bộ môn tiếng anh

Gửi lên: 06/04/2016 09:04 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Tập san
Thí nghiệm thực nghiệm với máy lọc chân không phòng thực hành tuyển khoáng

Thí nghiệm thực nghiệm với máy lọc chân không phòng thực hành tuyển khoáng

Gửi lên: 31/03/2016 08:51 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Tập san
Nghiên cứu phương pháp chuyển đổi dữ liệu CAD sang dữ liệu Arcgis phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu GIS

Nghiên cứu phương pháp chuyển đổi dữ liệu CAD sang dữ liệu Arcgis phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu GIS

Gửi lên: 23/03/2016 10:54 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Tập san
Nghiên cứu ứng dụng vì chống thép ống nhồi bê tông để chống giữ hầm lò

Nghiên cứu ứng dụng vì chống thép ống nhồi bê tông để chống giữ hầm lò

Gửi lên: 23/03/2016 10:16 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Tập san
Một số vấn đề nhằm nâng cao kỷ luật phát ngôn trong Đảng

Một số vấn đề nhằm nâng cao kỷ luật phát ngôn trong Đảng

Gửi lên: 23/03/2016 10:04 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Tập san
Biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể - Trường ĐHCN Quảng Ninh

Biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể - Trường ĐHCN Quảng Ninh

Gửi lên: 22/03/2016 09:07 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Tập san
Phân tích mô hình thực nghiệm tương đương đặc tính phân bố hình Parabol của khe nứt dưới tác động của khai thác

Phân tích mô hình thực nghiệm tương đương đặc tính phân bố hình Parabol của khe nứt dưới tác động của khai thác

Gửi lên: 22/03/2016 08:30 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Tập san
Phương pháp hệ thống tài khoản quốc gia và việc áp dụng trong thống kê các chỉ tiêu kinh tế của Việt Nam

Phương pháp hệ thống tài khoản quốc gia và việc áp dụng trong thống kê các chỉ tiêu kinh tế của Việt Nam

Gửi lên: 18/03/2016 08:20 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Tập san
Tự động hóa quá trình tính toán bài toán lưới đường chuyền khuyết phương vị

Tự động hóa quá trình tính toán bài toán lưới đường chuyền khuyết phương vị

Gửi lên: 17/03/2016 15:38 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Tập san
Hệ phương trình vi phân tuyến tính dẫn xuất

Hệ phương trình vi phân tuyến tính dẫn xuất

Gửi lên: 17/03/2016 15:12 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Tập san