• Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 1381
  • Tháng hiện tại: 44415
  • Tổng lượt truy cập: 3535256
Tiêu chuẩn Quy hoạch - Khảo sát - Trắc địa xây dựng - NXB Giao thông vận tải

Tiêu chuẩn Quy hoạch - Khảo sát - Trắc địa xây dựng - NXB Giao thông vận tải

Gửi lên: 26/10/2017 15:22 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 140 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Trắc địa công trình
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Trắc địa công trình

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Trắc địa công trình

Gửi lên: 17/02/2017 11:11 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 279 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Trắc địa công trình
Giáo trình quản lý Nhà nước về Đất đai - TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

Giáo trình quản lý Nhà nước về Đất đai - TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

Gửi lên: 20/04/2016 10:44 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 200 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Trắc địa công trình
Bài giảng: Xây dựng lưới khống chế trắc địa - TS. Đinh Xuân Vinh

Bài giảng: Xây dựng lưới khống chế trắc địa - TS. Đinh Xuân Vinh

Gửi lên: 19/06/2014 10:10 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 117 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Trắc địa công trình
Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN 9401:2012: Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN 9401:2012: Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

Gửi lên: 29/05/2014 09:40 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 45 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Trắc địa công trình
Ebook Phần mềm Plaxis ứng dụng vào tính toán các công trình thủy công - NXB Xây dựng

Ebook Phần mềm Plaxis ứng dụng vào tính toán các công trình thủy công - NXB Xây dựng

Gửi lên: 27/05/2014 08:02 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 168 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Trắc địa công trình
Bài giảng trắc địa đại cương - Ks Lê Hùng

Bài giảng trắc địa đại cương - Ks Lê Hùng

Gửi lên: 10/03/2014 10:06 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 180 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Trắc địa công trình
Đồ án tốt nghiệp: Khảo sát ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình

Đồ án tốt nghiệp: Khảo sát ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình

Gửi lên: 07/03/2014 08:37 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 91 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Trắc địa công trình
Giáo trình Quan trắc và phân tích môi trường

Giáo trình Quan trắc và phân tích môi trường

Gửi lên: 07/03/2014 08:34 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 44 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Trắc địa công trình
Giáo trình: Đo đạc và chỉnh số liệu thủy văn

Giáo trình: Đo đạc và chỉnh số liệu thủy văn

Gửi lên: 07/03/2014 08:32 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 163 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Trắc địa công trình
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - TS. Nguyễn Thạc Dũng

Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - TS. Nguyễn Thạc Dũng

Gửi lên: 07/03/2014 08:29 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 35 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Trắc địa công trình
Giáo trình địa vật lí giếng khoan

Giáo trình địa vật lí giếng khoan

Gửi lên: 18/12/2013 10:17 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 255 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Trắc địa công trình
Giáo trình trắc địa đại cương - Những kiến thức cơ bản

Giáo trình trắc địa đại cương - Những kiến thức cơ bản

Gửi lên: 04/11/2013 16:05 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 92 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Trắc địa công trình
Giáo trình trắc địa đại cương Tính toán trắc địa và Cơ sở dữ liệu

Giáo trình trắc địa đại cương Tính toán trắc địa và Cơ sở dữ liệu

Gửi lên: 01/11/2013 09:14 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 220 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Trắc địa công trình
Giáo trình Trắc địa đại cương

Giáo trình Trắc địa đại cương

Gửi lên: 01/11/2013 09:10 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 216 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Trắc địa công trình