• Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 541
  • Tháng hiện tại: 9684
  • Tổng lượt truy cập: 3452325

Tạo hàm VBA cắt tên, họ, họ đệm trong Excel

Đăng lúc: Thứ tư - 07/05/2014 02:43 - Người đăng bài viết: hieudhsp24
Tôi giới thiệu với các bạn cách viết các hàm Cắt tên, Cắt họ, Cắt họ đệm trong Excel bằng ngôn ngữ VBA.
+    Bước 1: Mở chương trình Microsoft Excel.
+    Bước 2: Vào Menu Tool\Macro\Visual Basic Editor. (Hoặc ấn tổ hợp phím Alt + F11). Xuất hiện cửa sổ Microsoft Visual Basic.
          

 
+    Bước 3: Vào Menu Insert\Module. Xuất hiện cửa sổ Code
 
 
+    Bước 4: Nhập đoạn Code phía dưới vào trong cửa sổ Code (Hình 2)
‘Bắt đầu đoạn Code
Function CatTen(str As String) As String
    Dim mlen As Long
    Dim i As Long
    mlen = Len(str)
    For i = mlen To 1 Step -1
        If Mid(str, i, 1) = " " Then
            Exit For
        End If
    Next
    If i <> 0 Then
        CatTen = Trim(Mid(str, i + 1, mlen - i))
    Else
        CatTen = Trim(str)
    End If
End Function
 
Function CatHo(str As String) As String
    Dim mlen As Long
    Dim i As Long
    mlen = Len(str)
    For i = 1 To mlen
        If Mid(str, i, 1) = " " Then
            Exit For
        End If
    Next
    If i <> 0 Then
        CatHo = Trim(Mid(str, 1, i - 1))
    Else
        CatHo = Trim(str)
    End If
End Function
 
 Function CatHoDem(str As String) As String
    Dim mlen As Long
    Dim i, j, k As Long
    mlen = Len(str)
    k = 0
    For i = mlen To 1 Step -1
        If Mid(str, i, 1) = " " Then
            Exit For
        End If
        k = k + 1
    Next
    For j = 1 To mlen
        If Mid(str, j, 1) = " " Then
            Exit For
        End If
        k = k + 1
    Next
    If i <> 0 Then
        CatHoDem = Trim(Mid(str, j, mlen - k))
    Else
        CatHoDem = Trim(str)
    End If
End Function ‘Kết thúc đoạn Code 
+    Bước 5: Quay trở lại màn hình làm việc chính của Excel bằng cách vào Menu File\Close And Return to Microsoft Excel (Hoặc ấn tổ hợp phím Alt + Q).
+    Bước 6: Sử dụng những hàm chúng ta đã tạo
 
 
 
-   Tại ô B1 ta có Họ và tên 1 người như ở Hình 3
-    Bây giờ ta chỉ muốn cắt tên của người đó, ta sẽ làm như sau:
-    Đưa vệt sáng đến ô B2, nhập vào hàm =Catten(B1) và ấn Enter kết quả ô B2 có giá trị là Thảo
-    Nếu chúng ta muốn cắt Họ thì dùng hàm Catho, muốn cắt Họ đệm thì dùng hàmCathodem
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết