Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu phân tích tình hình tai nạn lao động của Công ty than Thống Nhất - TKV, giai đoạn 2009 ÷ 2019; dự đoán tình hình trong những năm tới và đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn lao động" - Nguyễn Quang D

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu phân tích tình hình tai nạn lao động của Công ty than Thống Nhất - TKV, giai đoạn 2009 ÷ 2019; dự đoán tình hình trong những năm tới và đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn lao động" - Nguyễn Quang D

 •  18/09/2019 13:00
 •  101
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu phân tích tình hình tai nạn lao động của Công ty than Thống Nhất - TKV, giai đoạn 2009 ÷ 2019; dự đoán tình hình trong những năm tới và đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn lao động" - Nguyễn Quang Dũng
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu và đề xuất giải pháp xử lý trượt lở nhằm đảm bảo an toàn cho bờ trụ Nam mỏ Đèo Nai" - Nguyễn Ngọc Quý

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu và đề xuất giải pháp xử lý trượt lở nhằm đảm bảo an toàn cho bờ trụ Nam mỏ Đèo Nai" - Nguyễn Ngọc Quý

 •  18/09/2019 13:00
 •  84
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu và đề xuất giải pháp xử lý trượt lở nhằm đảm bảo an toàn cho bờ trụ Nam mỏ Đèo Nai" - Nguyễn Ngọc Quý
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao mức độ ổn định và hiệu quả sản xuất khi áp dụng công nghệ khai thác lò chợ sử dụng giá thủy lực di động liên kết xích ZH/1800/16/24 ZL tại lò chợ mức -50/-70 khu II, vỉ

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao mức độ ổn định và hiệu quả sản xuất khi áp dụng công nghệ khai thác lò chợ sử dụng giá thủy lực di động liên kết xích ZH/1800/16/24 ZL tại lò chợ mức -50/-70 khu II, vỉ

 •  18/09/2019 13:00
 •  178
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao mức độ ổn định và hiệu quả sản xuất khi áp dụng công nghệ khai thác lò chợ sử dụng giá thủy lực di động liên kết xích ZH/1800/16/24 ZL tại lò chợ mức -50/-70 khu II, vỉa 10
Luận văn thạc sĩ "Phân tích tình hình tai nạn lao động 10 năm 2007-2016 và dự báo tần suất tai nạn theo kế hoạch phát triển của công ty than Mạo Khê - TKV đến năm 2025" - Nguyễn Đức Hiệp

Luận văn thạc sĩ "Phân tích tình hình tai nạn lao động 10 năm 2007-2016 và dự báo tần suất tai nạn theo kế hoạch phát triển của công ty than Mạo Khê - TKV đến năm 2025" - Nguyễn Đức Hiệp

 •  18/09/2019 13:00
 •  93
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Phân tích tình hình tai nạn lao động 10 năm 2007-2016 và dự báo tần suất tai nạn theo kế hoạch phát triển của công ty than Mạo Khê - TKV đến năm 2025" - Nguyễn Đức Hiệp
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chống neo tại đường lò đào trong đá phân lớp với độ dày từ 0,20,5m, góc nghiêng của mặt phân lớp nhỏ hơn 30 độ" - Ngô Tuấn Anh

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chống neo tại đường lò đào trong đá phân lớp với độ dày từ 0,20,5m, góc nghiêng của mặt phân lớp nhỏ hơn 30 độ" - Ngô Tuấn Anh

 •  18/09/2019 13:00
 •  100
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chống neo tại đường lò đào trong đá phân lớp với độ dày từ 0,20,5m, góc nghiêng của mặt phân lớp nhỏ hơn 30 độ" - Ngô Tuấn Anh
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu lựa chọn công nghệ khai thác cơ giới hóa cho các vỉa mỏng đến dày trung bình dốc thoải đến nghiêng Công ty Than Quang Hanh" - Trần Văn Đại

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu lựa chọn công nghệ khai thác cơ giới hóa cho các vỉa mỏng đến dày trung bình dốc thoải đến nghiêng Công ty Than Quang Hanh" - Trần Văn Đại

 •  18/09/2019 13:00
 •  103
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu lựa chọn công nghệ khai thác cơ giới hóa cho các vỉa mỏng đến dày trung bình dốc thoải đến nghiêng Công ty Than Quang Hanh" - Trần Văn Đại
Luận văn thạc sĩ "Đánh giá trình độ công nghệ và đề xuất áp dụng công nghệ khai thác than hầm lò nhằm nâng cao hiệu quả khai thác vùng Mạo Khê – Uông Bí" - Trần Đình Luân

Luận văn thạc sĩ "Đánh giá trình độ công nghệ và đề xuất áp dụng công nghệ khai thác than hầm lò nhằm nâng cao hiệu quả khai thác vùng Mạo Khê – Uông Bí" - Trần Đình Luân

 •  18/09/2019 13:00
 •  92
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Đánh giá trình độ công nghệ và đề xuất áp dụng công nghệ khai thác than hầm lò nhằm nâng cao hiệu quả khai thác vùng Mạo Khê – Uông Bí" - Trần Đình Luân
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao mức độ ổn định và hiệu quả sản xuất cho đường lò xây dựng cơ bản mức -50 khu Cái Đá - Công ty than Hòn Gai – TKV" - Văn Hữu Cường

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao mức độ ổn định và hiệu quả sản xuất cho đường lò xây dựng cơ bản mức -50 khu Cái Đá - Công ty than Hòn Gai – TKV" - Văn Hữu Cường

 •  18/09/2019 13:00
 •  93
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao mức độ ổn định và hiệu quả sản xuất cho đường lò xây dựng cơ bản mức -50 khu Cái Đá - Công ty than Hòn Gai – TKV" - Văn Hữu Cường
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất phương pháp chống bụi hợp lý áp dụng cho quá trình khai thác than hầm lò tại mỏ than Hà Lầm" - Vũ Đức Anh

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất phương pháp chống bụi hợp lý áp dụng cho quá trình khai thác than hầm lò tại mỏ than Hà Lầm" - Vũ Đức Anh

 •  18/09/2019 13:00
 •  98
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất phương pháp chống bụi hợp lý áp dụng cho quá trình khai thác than hầm lò tại mỏ than Hà Lầm" - Vũ Đức Anh
Luận văn thạc sĩ "Đánh giá hiện trạng công tác mở vỉa và chuẩn bị ruộng mỏ dưới mức - 35 khu Lộ Trí và đề xuất phương án cải tạo mở rộng để đáp ứng sản lượng 2,5 triệu tấn/năm tại Công ty Than Thống Nhất – TKV" Đào Văn Hưng

Luận văn thạc sĩ "Đánh giá hiện trạng công tác mở vỉa và chuẩn bị ruộng mỏ dưới mức - 35 khu Lộ Trí và đề xuất phương án cải tạo mở rộng để đáp ứng sản lượng 2,5 triệu tấn/năm tại Công ty Than Thống Nhất – TKV" Đào Văn Hưng

 •  17/09/2019 13:00
 •  82
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Đánh giá hiện trạng công tác mở vỉa và chuẩn bị ruộng mỏ dưới mức - 35 khu Lộ Trí và đề xuất phương án cải tạo mở rộng để đáp ứng sản lượng 2,5 triệu tấn/năm tại Công ty Than Thống Nhất – TKV" Đào Văn Hưng
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp kỹ thuật phòng chống cháy nổ khí Metan khi khai thác xuống sâu dưới mức -35, khu Lộ Trí - Công ty than Thống Nhất - TKV" - Lê Viết Cương

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp kỹ thuật phòng chống cháy nổ khí Metan khi khai thác xuống sâu dưới mức -35, khu Lộ Trí - Công ty than Thống Nhất - TKV" - Lê Viết Cương

 •  17/09/2019 13:00
 •  90
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp kỹ thuật phòng chống cháy nổ khí Metan khi khai thác xuống sâu dưới mức -35, khu Lộ Trí - Công ty than Thống Nhất - TKV" - Lê Viết Cương
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đánh giá tình hình tai nạn lao động và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động trong khai thác than hầm lò của Công ty than Quang Hanh- TKV" - Lê Trung Cường

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đánh giá tình hình tai nạn lao động và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động trong khai thác than hầm lò của Công ty than Quang Hanh- TKV" - Lê Trung Cường

 •  17/09/2019 13:00
 •  83
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đánh giá tình hình tai nạn lao động và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động trong khai thác than hầm lò của Công ty than Quang Hanh- TKV" - Lê Trung Cường
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đánh giá hiệu quả áp dụng công nghệ chống giữ giàn mềm cơ khí cho lò chợ mức -110 đến -65 vỉa 7 mỏ Tây Nam Khe Tam tại Công ty TNHH MTV 35" - Đỗ Huy Văn

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đánh giá hiệu quả áp dụng công nghệ chống giữ giàn mềm cơ khí cho lò chợ mức -110 đến -65 vỉa 7 mỏ Tây Nam Khe Tam tại Công ty TNHH MTV 35" - Đỗ Huy Văn

 •  17/09/2019 13:00
 •  90
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đánh giá hiệu quả áp dụng công nghệ chống giữ giàn mềm cơ khí cho lò chợ mức -110 đến -65 vỉa 7 mỏ Tây Nam Khe Tam tại Công ty TNHH MTV 35" - Đỗ Huy Văn
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập31
 • Hôm nay7,632
 • Tháng hiện tại33,763
 • Tổng lượt truy cập3,016,385
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây