Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển trạm quạt gió 6KV Tràng Khê tại công ty than Uông Bí - TKV" - Trần Văn Đắc

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển trạm quạt gió 6KV Tràng Khê tại công ty than Uông Bí - TKV" - Trần Văn Đắc

 •  30/11/2021 12:00
 •  337
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển trạm quạt gió 6KV Tràng Khê tại công ty than Uông Bí - TKV" - Trần Văn Đắc
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu quy hoạch hệ thống cung cấp điện 6KV công ty than Thống Nhất - TKV có xét triển vọng đến năm 2030" - Phạm Mạnh Hùng

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu quy hoạch hệ thống cung cấp điện 6KV công ty than Thống Nhất - TKV có xét triển vọng đến năm 2030" - Phạm Mạnh Hùng

 •  14/09/2021 13:00
 •  248
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu quy hoạch hệ thống cung cấp điện 6KV công ty than Thống Nhất - TKV có xét triển vọng đến năm 2030" - Phạm Mạnh Hùng
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu thiết kế hệ thống hỗn hợp nhiều nguồn năng lượng tái tạo ứng dụng trong toàn nhà" - Đặng Thanh Phú

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu thiết kế hệ thống hỗn hợp nhiều nguồn năng lượng tái tạo ứng dụng trong toàn nhà" - Đặng Thanh Phú

 •  14/09/2021 13:00
 •  300
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu thiết kế hệ thống hỗn hợp nhiều nguồn năng lượng tái tạo ứng dụng trong toàn nhà" - Đặng Thanh Phú
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu giải pháp nâng cao tính an toàn tia lửa của mạch điều khiển khởi động từ phòng chống nổ sử dụng trong mỏ than hầm lò" - Vũ Thành Thái

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu giải pháp nâng cao tính an toàn tia lửa của mạch điều khiển khởi động từ phòng chống nổ sử dụng trong mỏ than hầm lò" - Vũ Thành Thái

 •  14/09/2021 13:00
 •  252
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu giải pháp nâng cao tính an toàn tia lửa của mạch điều khiển khởi động từ phòng chống nổ sử dụng trong mỏ than hầm lò" - Vũ Thành Thái
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu ứng dụng hệ thống quan trắc khí mỏ tập trung tự động Công ty 790 chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc" - Trần Quang Trọng

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu ứng dụng hệ thống quan trắc khí mỏ tập trung tự động Công ty 790 chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc" - Trần Quang Trọng

 •  14/09/2021 13:00
 •  284
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu ứng dụng hệ thống quan trắc khí mỏ tập trung tự động Công ty 790 chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc" - Trần Quang Trọng
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu và ứng dụng chương trình DSM vào điều khiển, quản lý nhu cầu điện năng tại công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV" - Trần Ngọc Tuân

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu và ứng dụng chương trình DSM vào điều khiển, quản lý nhu cầu điện năng tại công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV" - Trần Ngọc Tuân

 •  14/09/2021 13:00
 •  236
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu và ứng dụng chương trình DSM vào điều khiển, quản lý nhu cầu điện năng tại công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV" - Trần Ngọc Tuân
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và xây dựng các đề xuất tăng mức độ an toàn điện trong mạng điện hạ áp mỏ hầm lò tại Công ty than Hà Lầm - Vinacomin" - Trần Ngọc Tuấn

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và xây dựng các đề xuất tăng mức độ an toàn điện trong mạng điện hạ áp mỏ hầm lò tại Công ty than Hà Lầm - Vinacomin" - Trần Ngọc Tuấn

 •  14/09/2021 13:00
 •  267
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và xây dựng các đề xuất tăng mức độ an toàn điện trong mạng điện hạ áp mỏ hầm lò tại Công ty than Hà Lầm - Vinacomin" - Trần Ngọc Tuấn
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu quy hoạch, cải tạo mạng lưới điện trung áp phục vụ cho sản xuất kinh doanh huyện Đức Thọ, Hà Tỉnh" - Nguyễn Thanh Anh Vũ

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu quy hoạch, cải tạo mạng lưới điện trung áp phục vụ cho sản xuất kinh doanh huyện Đức Thọ, Hà Tỉnh" - Nguyễn Thanh Anh Vũ

 •  14/09/2021 13:00
 •  267
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu quy hoạch, cải tạo mạng lưới điện trung áp phục vụ cho sản xuất kinh doanh huyện Đức Thọ, Hà Tỉnh" - Nguyễn Thanh Anh Vũ
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống giám sát và quản lý năng lượng điện qua mạng Internet công ty CPĐT xây dựng Thành Vinh" - Đào Huy Hoàng

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống giám sát và quản lý năng lượng điện qua mạng Internet công ty CPĐT xây dựng Thành Vinh" - Đào Huy Hoàng

 •  15/06/2021 13:00
 •  253
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống giám sát và quản lý năng lượng điện qua mạng Internet công ty CPĐT xây dựng Thành Vinh" - Đào Huy Hoàng
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu thiết kế độ biến đổi linh hoạt cho nguồn năng lượng mặt trời nối lưới" - Hoàng Mạnh Hùng

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu thiết kế độ biến đổi linh hoạt cho nguồn năng lượng mặt trời nối lưới" - Hoàng Mạnh Hùng

 •  15/06/2021 13:00
 •  271
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu thiết kế độ biến đổi linh hoạt cho nguồn năng lượng mặt trời nối lưới" - Hoàng Mạnh Hùng
Luận văn thạc sĩ "Đánh giá công nghệ khai thác vỉa dày thu hồi than nóc và đề xuất một số thông số hợp lý áp dụng cho Công ty than Thống Nhất" - Đoàn Hải Nam

Luận văn thạc sĩ "Đánh giá công nghệ khai thác vỉa dày thu hồi than nóc và đề xuất một số thông số hợp lý áp dụng cho Công ty than Thống Nhất" - Đoàn Hải Nam

 •  15/09/2020 13:00
 •  116
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Đánh giá công nghệ khai thác vỉa dày thu hồi than nóc và đề xuất một số thông số hợp lý áp dụng cho Công ty than Thống Nhất" - Đoàn Hải Nam
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất công nghệ cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ có thu hồi than nóc khai thác vỉa L7, Cánh Tây, công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin" Lã Văn Hùng

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất công nghệ cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ có thu hồi than nóc khai thác vỉa L7, Cánh Tây, công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin" Lã Văn Hùng

 •  15/09/2020 13:00
 •  133
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất công nghệ cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ có thu hồi than nóc khai thác vỉa L7, Cánh Tây, công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin" Lã Văn Hùng
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật chống giữ bằng neo cho đường lò khi nóc có chứa lớp đá kẹp mềm chịu ảnh hưởng của khai thác là rất cần thiết và cấp bách hiện nay" - Nguyễn Văn Dũng

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật chống giữ bằng neo cho đường lò khi nóc có chứa lớp đá kẹp mềm chịu ảnh hưởng của khai thác là rất cần thiết và cấp bách hiện nay" - Nguyễn Văn Dũng

 •  15/09/2020 13:00
 •  139
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật chống giữ bằng neo cho đường lò khi nóc có chứa lớp đá kẹp mềm chịu ảnh hưởng của khai thác là rất cần thiết và cấp bách hiện nay" - Nguyễn Văn Dũng
Luận văn "Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu suất tấm pin năng lượng mặt trời" - Trần Ngân Hà

Luận văn "Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu suất tấm pin năng lượng mặt trời" - Trần Ngân Hà

 •  01/12/2019 12:00
 •  158
 •  0
Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu suất tấm pin năng lượng mặt trời
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thông gió đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty than Mạo Khê trong giai đoạn hiện nay và định hướng phát triển của công ty đến năm 2023" - An Đức Thắng

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thông gió đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty than Mạo Khê trong giai đoạn hiện nay và định hướng phát triển của công ty đến năm 2023" - An Đức Thắng

 •  29/09/2019 13:00
 •  156
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thông gió đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty than Mạo Khê trong giai đoạn hiện nay và định hướng phát triển của công ty đến năm 2023" - An Đức Thắng
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chống neo cho đường lò dọc vỉa vận tải đào trong than mức -50 vỉa 18 khu IV mỏ Tây Bắc Ngã Hai Công ty TNHH MTV 35 Tổng công ty than Đông Bắc" - Phạm Văn Tấng

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chống neo cho đường lò dọc vỉa vận tải đào trong than mức -50 vỉa 18 khu IV mỏ Tây Bắc Ngã Hai Công ty TNHH MTV 35 Tổng công ty than Đông Bắc" - Phạm Văn Tấng

 •  18/09/2019 13:00
 •  121
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chống neo cho đường lò dọc vỉa vận tải đào trong than mức -50 vỉa 18 khu IV mỏ Tây Bắc Ngã Hai Công ty TNHH MTV 35 Tổng công ty than Đông Bắc" - Phạm Văn Tấng
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu hoàn thiện giải pháp công nghệ tăng công suất lò chợ xiên chéo sử dụng giàn chống mềm ZRY tại V8 Công ty than Uông Bí" - Phạm Văn Huân

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu hoàn thiện giải pháp công nghệ tăng công suất lò chợ xiên chéo sử dụng giàn chống mềm ZRY tại V8 Công ty than Uông Bí" - Phạm Văn Huân

 •  18/09/2019 13:00
 •  161
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu hoàn thiện giải pháp công nghệ tăng công suất lò chợ xiên chéo sử dụng giàn chống mềm ZRY tại V8 Công ty than Uông Bí" - Phạm Văn Huân
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất một sốgiải pháp chống cháy hợp lý trong quá trình khai thác vỉa 10 cánh Bắc, Công ty than Mạo Khê-TKV" - Nguyễn Văn Nhuận

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất một sốgiải pháp chống cháy hợp lý trong quá trình khai thác vỉa 10 cánh Bắc, Công ty than Mạo Khê-TKV" - Nguyễn Văn Nhuận

 •  18/09/2019 13:00
 •  142
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất một sốgiải pháp chống cháy hợp lý trong quá trình khai thác vỉa 10 cánh Bắc, Công ty than Mạo Khê-TKV" - Nguyễn Văn Nhuận
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu tai nạn lao động hầm lò tại Công ty than Thống Nhất - TKV" - Nguyễn Thanh Hà

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu tai nạn lao động hầm lò tại Công ty than Thống Nhất - TKV" - Nguyễn Thanh Hà

 •  18/09/2019 13:00
 •  166
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu tai nạn lao động hầm lò tại Công ty than Thống Nhất - TKV" - Nguyễn Thanh Hà
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác Vỉa 10 mức -300 Công ty than Hà Lầm" - Nguyễn Tiến Dũng

Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác Vỉa 10 mức -300 Công ty than Hà Lầm" - Nguyễn Tiến Dũng

 •  18/09/2019 13:00
 •  121
 •  0
Luận văn thạc sĩ "Nghiên cứu đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác Vỉa 10 mức -300 Công ty than Hà Lầm" - Nguyễn Tiến Dũng
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập13
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm11
 • Hôm nay1,896
 • Tháng hiện tại38,558
 • Tổng lượt truy cập3,136,684
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây