Từ điển tiếng anh ngành ngân hàng

Từ điển tiếng anh ngành ngân hàng

 •  22/11/2013 03:18
 •  2430
 •  1535
Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án cho vay tại Sở giao dịch I Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam

Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án cho vay tại Sở giao dịch I Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam

 •  21/11/2013 02:58
 •  256
 •  0
Tham khảo luận văn - đề án 'chuyên đề tốt nghiệp: “nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án cho vay tại sở giao dịch i ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam”', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu
Thẩm định tài chính dự án trong ngân hàng thương mại

Thẩm định tài chính dự án trong ngân hàng thương mại

 •  21/11/2013 02:53
 •  290
 •  0
Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp thẩm định tài chính dự án trong ngân hàng thương mại', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Giải pháp phát triển hoạt động Thanh toán quốc tế tại hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Giải pháp phát triển hoạt động Thanh toán quốc tế tại hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

 •  18/11/2013 20:11
 •  287
 •  0
Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại hệ thống ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu q
Giáo trình Kế toán ngân hàng

Giáo trình Kế toán ngân hàng

 •  06/11/2013 22:02
 •  1970
 •  929
Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thốn
Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại

 •  06/11/2013 21:57
 •  2491
 •  1334
Nền kinh tế thị trường đang hình thành và phát triển rõ nét ở Việt Nam. Việc nhận thức những vấn đề trọng tâm về kinh tế thị trường là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình học tập và nghiên cứu của sinh viên khối ngành kinh tế và quản trị k
Phân tích mô hình swot trong ngân hàng

Phân tích mô hình swot trong ngân hàng

 •  06/11/2013 21:52
 •  2551
 •  1429
Ngân hàng bắt nguồn từ một công việc rất đơn giản là giữ các đồ vật quý cho những người chủ sở hữu nó, tránh gây mất mát. Đổi lại, người chủ sở hữu phải trả cho người giữ một khoản tiền công. Khi công việc này mang lại nhiều lợi ích cho những người gửi, c
Luận văn tốt nghiệp "Tăng cường khả năng huy động vốn trung và dài hạn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thăng Long"

Luận văn tốt nghiệp "Tăng cường khả năng huy động vốn trung và dài hạn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thăng Long"

 •  06/11/2013 21:49
 •  2806
 •  1796
Ngày nay, hệ thống ngân hàng phát triển mạnh mẽ và được coi là xương sống của nền kinh tế. Trong các trung gian tài chính, hệ thống các NHTM chiếm vị trí quan trọng nhất về quy mô tài sản về thành phần các NHTM chiếm vị trí quan trọng nhất về quy mô tài s
Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm nâng cao chât lượng tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Bắc Hà Nội ”

Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm nâng cao chât lượng tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Bắc Hà Nội ”

 •  06/11/2013 21:44
 •  1807
 •  813
Trong nền kinh tế thị trường thì thị trường tài chính đóng vai trò hết sức quan trọng , sự lớn mạnh của thị trường tài chính nó ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của một quốc gia và cuả cả thế giới . Chủ thể quan trọng của thị trường tài chính là Ngân hàn
Luận văn tốt nghiệp “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần

Luận văn tốt nghiệp “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần

 •  06/11/2013 21:39
 •  2585
 •  1578
Trong hoạt động của ngân hàng thì hoạt động tín dụng là một lĩnh vực quan trọng, quan hệ tín dụng là quan hệ xương sống, quyết định mọi hoạt động kinh tế trong nền kinh tế quốc dân và nó còn là nguồn sinh lợi chủ yếu, quyết định sự tồn tại, phát triển của
Luận văn tốt nghiệp: “Rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Lào Cai”

Luận văn tốt nghiệp: “Rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Lào Cai”

 •  06/11/2013 21:35
 •  2781
 •  1865
Ngân hàng thương mại đẫ được hình thành từ rất sớm là tất yếu của sự phát triển xã hội ngày một tiến bộ về khoa học công nghệ, về một nền kinh tế hiện đại, phát triển, là sản phẩm của nền kinh tế thị trường,song NHTM đã được hình thành từ rất lâu có rất n
Luận văn tốt nghiệp “Thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Công thương tỉnh Nam Định. Thực trạng và giải pháp”

Luận văn tốt nghiệp “Thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Công thương tỉnh Nam Định. Thực trạng và giải pháp”

 •  06/11/2013 21:31
 •  2316
 •  1307
Trải qua hơn 10 năm đổi mới, hoà chung vào nhịp độ tăng trưởng và phát triển của đất nước, hệ thống Ngân hàng Việt Nam đã từng bước đổi mới và phát triển nhanh chóng. Chúng ta đã từng bước tạo lập được hệ thống Ngân hàng lớn mạnh cả về năng lực hoạch định
Quản trị ngân hàng thương mại

Quản trị ngân hàng thương mại

 •  06/11/2013 21:29
 •  2015
 •  1037
Ngân hàng thương mại [1] đã hình thành tồn tại và phát triển hàng trăm năm gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá. Sự phát triển hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) đã có tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hà
Ngân hàng và các nghiệp vụ ngân hàng

Ngân hàng và các nghiệp vụ ngân hàng

 •  06/11/2013 21:25
 •  1982
 •  968
Sự ra đời của các ngân hàng được đánh dấu bởi việc các chủ hiệu vàng nhận giữ vàng hộ người dân Bên cạnh đó, các chủ hiệu vàng cũng cho vay, nhận thức được lợi ích từ việc cho vay nên các chủ hiệu vàng khuyến khích gửi tiền Sự kết hợp hai nghiệp vụ cơ bản
Bài tập toán thị trường tài chính

Bài tập toán thị trường tài chính

 •  04/11/2013 22:07
 •  305
 •  0
Toán Tài chính là một ngành toán học ứng dụng nghiên cứu thị trường tài chính. Nói chung, tài chính toán học sẽ thừa kế và mở rộng các mô hình toán học mà không cần phải thiết lập một liên kết đến lý thuyết tài chính
Hệ thống pháp luật ngân hàng năm 2013

Hệ thống pháp luật ngân hàng năm 2013

 •  04/11/2013 21:57
 •  244
 •  0
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16/06/2010. 2. Luật các tổ chức tín dụng ngày 16/06/2010. 3. Luật các công cụ chuyển nhượng ngày 29/11/2005 4. Luật bảo hiểm tiền gửi ngày 13/6/2012 5. Pháp lệnh ngoại hối ngày 13/12/2005 6. Nghị... more
Giáo trình tài chính tiền tệ

Giáo trình tài chính tiền tệ

 •  01/11/2013 04:47
 •  1829
 •  1010
Môn học Tài chính-Tiền tệ hình thành trên cơ sở tổng hợp có chọn lọc những nội dung chủ yếu của hai môn học: “Tài chính học” và “Lưu thông Tiền tệ-Tín dụng” của chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng. Những kiến thức của
Tiền tệ Ngân hàng

Tiền tệ Ngân hàng

 •  01/11/2013 04:40
 •  2250
 •  1343
Giai đoạn hình thái giá trị chung là giai đoạn biến đổi về chất vì những vật được chọn đều có đặc điểm chung là có thể lưu trữ được và phần nào mang bản chất tiền tệ: là hàng hoá, đóng vai trò làm vật ngang giá chung trong
Giáo trình Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính

Giáo trình Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính

 •  01/11/2013 04:31
 •  2794
 •  1773
Cuốn Lý Thuyết Chung Về Thị Trường Tài Chính, Ngân Hàng Và Chính Sách Tiền Tệ này được biên soạn dựa trên cuốn The Economics of Money, Banking and Financial Markets của Frederic S. Mishkin - giáo sư trường Đại học Tổng hợp Côlômbia, Mỹ.
Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính

Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính

 •  30/07/2013 21:59
 •  305
 •  0
Cuốn Lý Thuyết Chung Về Thị Trường Tài Chính, Ngân Hàng Và Chính Sách Tiền Tệ này được biên soạn dựa trên cuốn The Economics of Money, Banking and Financial Markets của Frederic S. Mishkin - giáo sư trường Đại học Tổng hợp Côlômbia, Mỹ.Do Nguyễn Quang Cự
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập27
 • Hôm nay7,592
 • Tháng hiện tại33,723
 • Tổng lượt truy cập3,016,345
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây