• Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 2964
  • Tháng hiện tại: 47491
  • Tổng lượt truy cập: 3538332
Quy trình thăm dò địa chất công trình TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 259-2000

Quy trình thăm dò địa chất công trình TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 259-2000

Gửi lên: 19/10/2017 10:12 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 96 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật địa chất
Giáo trình Địa chất dầu khí và phương pháp tìm kiếm thăm dò, theo dõi mỏ - TSKH. Hoàng Đình Tiến

Giáo trình Địa chất dầu khí và phương pháp tìm kiếm thăm dò, theo dõi mỏ - TSKH. Hoàng Đình Tiến

Gửi lên: 22/02/2017 09:05 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 536 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật địa chất
Cẩm nang dùng cho Kỹ sư Địa kỹ thuật - Trần Văn Việt

Cẩm nang dùng cho Kỹ sư Địa kỹ thuật - Trần Văn Việt

Gửi lên: 17/02/2017 15:55 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 554 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật địa chất
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Khoan thăm dò địa chất

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Khoan thăm dò địa chất

Gửi lên: 17/02/2017 09:57 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 250 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật địa chất
Ứng dụng excel trong địa chất công trình - ThS. Phan Tự Hướng

Ứng dụng excel trong địa chất công trình - ThS. Phan Tự Hướng

Gửi lên: 06/06/2016 09:47 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 76 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật địa chất
Cẩm nang dành cho kỹ sư địa chất_p3

Cẩm nang dành cho kỹ sư địa chất_p3

Gửi lên: 10/11/2014 10:00 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 60 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật địa chất
Cẩm nang dành cho kỹ sư địa chất_p2

Cẩm nang dành cho kỹ sư địa chất_p2

Gửi lên: 10/11/2014 09:59 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 60 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật địa chất
Cẩm nang dành cho kỹ sư địa chất_p1

Cẩm nang dành cho kỹ sư địa chất_p1

Gửi lên: 10/11/2014 09:57 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 60 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật địa chất
Bài giảng Ứng dụng excel trong địa chất công trình - ThS. Phan Tự Hướng

Bài giảng Ứng dụng excel trong địa chất công trình - ThS. Phan Tự Hướng

Gửi lên: 10/11/2014 09:50 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 76 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật địa chất
Giáo trình Địa vật lý đại cương

Giáo trình Địa vật lý đại cương

Gửi lên: 10/11/2014 09:45 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 75 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật địa chất
Ebook Cẩm nang địa chất tìm kiếm - thăm dò khoáng sản rắn - Đặng Xuân Phong, Đặng Xuân Phú

Ebook Cẩm nang địa chất tìm kiếm - thăm dò khoáng sản rắn - Đặng Xuân Phong, Đặng Xuân Phú

Gửi lên: 10/11/2014 09:17 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 294 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật địa chất
Sách tra cứu về địa chất Việt Nam

Sách tra cứu về địa chất Việt Nam

Gửi lên: 10/11/2014 09:14 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 671 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/doc.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật địa chất
Thạch học đá trầm tích

Thạch học đá trầm tích

Gửi lên: 25/08/2014 11:01 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 46 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật địa chất
Giáo trình: Địa chất các mỏ than dầu và khí đốt - TS. Đỗ Cảnh Dương

Giáo trình: Địa chất các mỏ than dầu và khí đốt - TS. Đỗ Cảnh Dương

Gửi lên: 25/08/2014 10:50 Đã xem 3| Đã tải về 0| Số trang: 219 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật địa chất
Giáo trình Địa chất đại cương - Vũ Như Hùng

Giáo trình Địa chất đại cương - Vũ Như Hùng

Gửi lên: 25/08/2014 10:18 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 252 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật địa chất
Địa chất đới bờ - Người dịch : Trịnh Lê Hà

Địa chất đới bờ - Người dịch : Trịnh Lê Hà

Gửi lên: 29/05/2014 14:30 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 314 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật địa chất

Bài giảng địa chất đại cương - Tiến sĩ Nguyễn Văn Canh

Gửi lên: 02/04/2014 08:45 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 162 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật địa chất
Cọc BARRETTES

Cọc BARRETTES

Gửi lên: 18/12/2013 10:14 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 75 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật địa chất
Thủy lực công trình thoát nước

Thủy lực công trình thoát nước

Gửi lên: 09/12/2013 09:28 Đã xem 0| Đã tải về 0| Số trang: 231 | Loại file: /themes/thuvien/images/tailieu/pdf.gif | Chuyên mục: Công nghệ kỹ thuật địa chất